October 13

הראש השנה שלי

אחרי יום-חצי של בית ספר אני הלכתי  לבית סבא וסבתא שלי לארוחת צהריים, אנחנו אכלנו חלה ותפוח ודבש.  אנחנו אחלנו קציצות בשר, עוף, בשר בקר ומצמד. היום שאחרי אני הלכתי לקטיף תפוחים במקום לקטיף תפוחים אני הלך במבוך תירס ואכלתי נקניקייה אבל לא הספקתי לאכול סופגניות תפוחים מכיוון שהתור היה ארוך מדי. אחרי זה הלכתי לפארק והקשבתי לשופר.

 

 

 

 

 

June 24

School In Quarantine

In this blog I will tell you what school in Quarantine is like for me, I will go through all the classes what our class usually does during each one. You will find out if it is easy or hard to do school at home.

 

English

In English, we sometimes write blogs like the one you are reading right now because we just got our blogs set up. Sometimes Mrs. Bennett has a worksheet that we either print out, write the answers on a document or write the answers on paper. We also sometimes go into a meet, Mrs. Bennett presents her screen and we each take turns reading.

 

Hebrew

In Hebrew we also make blogs, sometimes we make Hebrew blogs or post the work that we have been doing.

Similar to English Morah Yardena also gives us a lot of worksheets that we have to finish. We also do tefillah and record us singing a prayer and put it on Flipgrid where Morah Yardena can look at them.

 

French

In French, we usually do some worksheets but the ones Moiseur P. gives us are documents, so we just have to copy the whole document and paste it onto another document and then fill it out. Monsieur P. also reads us books in French and then translates them, and we just recently watched Paddington 2.

 

Gym

In Gym, there is a link on our schedule to a fitness workout or a yoga class on youtube. Once Mr. Ray videotaped himself showing us a game we can play at home. But what most a lot of people do for Gym is they play sports like me, I play hockey or soccer.

Art

In Art, Morah Shira puts a video of herself showing us what to do for Art class. Sometimes it is painting or drawing, but we also make a lot of art out of the things we find in nature, like pine cones, flowers, or leaves. But at the end of the year, we talked about our favourite things we did in Art this year.

 

Music

In Music, we have made a few songs using a website called song maker where you can make your own songs.

Here is the link, make sure you save the link so it doesn’t get deleted 🙂

We had a music journal where we would listen to a music video and write four sentences on what you thought of the song. And we also made music games like Kahoot, Song Maker, Jeopardy, and more!

 

School in Quarantine is a little bit harder, but it is kind of fun. Because there are things that we do now that we wouldn’t have done if we were in school. It does get a little boring at some points, but the school year is almost over. 

I’m So Excited!

 

June 18

הכלב שלי

 

!אני והאמא שלי נהגו שתים שעות לקבל שדיה אבל כשהגענו לשם והאמא שלי הפתיע אני עם כלב

.כי אני מצא המילה בספר וחשב זה היה חמוד Fliffis אני קראתי הוא

.הוא בן שנה, הוא מאוד חמוד, רך, והוא אוהב לשפשף על הבתן

June 11

Minecraft

Minecraft

Modes

Creative: Creative is a mode where you have access to every block in the game and with those blocks you can build awesome things. In Creative it is impossible for you to die.

 

Survival: Survival is a mode where you have to survive. You have to cook food to eat or else you will die and build a house so hostile mobs like creepers, skeletons, zombies and so many more, don’t kill you. To cook food you need to put coal and food in a furnace and put a bed down and sleep in it so if you die you will respawn beside your bed. 

 

Adventure: Adventure is a mode that most minecraft maps want you to play on because you can’t break or place blocks unless the item says what you can place it on or what block you can break.

 

Worlds

Overworld: The Overworld is the world you spawn in when you create a world. It is full of grass, lakes, oceans, ponds, and caves. It is where you do most of your things like mining, exploring and building. All regular non-hostile mobs live there.

Nether: The Nether is a dangerous place full of blazes, ghasts and wither skeletons. You can find Nether Fortresses with blaze spawners and chests. All the blocks that are in the Nether are Netherrack, Soulsand, Nether Quartz Ore, Gravel, Nether Bricks and a ton of lava (Nether Quartz Ore gets you a lot of XP).

End:The End is probably the most dangerous world. It has enderman everywhere if you look into an enderman’s eyes he will start attacking you  and the boss, the Ender Dragon the strongest mob in the game.

 

End City: The End City is technically part of the End. But there is a little portal in the End that you throw an ender pearl into and it teleports you to the End City which is full of towers with chests in them and in one of the towers there is the only Minecraft flying device. It is the Elytra!

Caves: Caves aren’t really a world they are still in the Overworld just underground. They have a lot of iron and coal. But lapis gold and diamonds are a lot more rare. Emeralds are the rarest ore in Minecraft they can only be found in the extreme hill biomes. Caves also have a ton of mobs like creepers, skeletons, zombies, spiders and cave spiders. You can also find dungeons and mineshafts. (Tip: if you are looking for diamonds mine on Y level 11).

 

 Bosses

Wither:The wither is a boss because he is insanely hard to kill. He has two stages, the first one he flies around and shoots wither heads around that give you the wither effect and it is really annoying and you have to shoot him with your bow. When you get him to half health he gets a shield and you can’t hit him with your bow so he comes closer to the ground you have to hit him with your sword.  Once you kill him he will drop a Nether Star that can be used to craft a beacon.

Ender Dragon: The Ender Dragon is the strongest mob in the game. To fight him you have to find the stronghold and fill in the End Portal holes with eyes of Ender jump in the portal and you will be teleported to the End. First you have to climb all the towers and destroy all the end crystals that the Ender Dragon uses to regenerate. After they are all destroyed you can go to a little bedrock place where he goes every few seconds and you can hit him with your sword. When you kill him on the bedrok thing there will be a dragon egg. You have to push it with a piston or put a torch with a block in between the torch and the dragon egg then break the block and then you will get the egg. Then jump into the portal near the bedrock thing and you have beat Minecraft!

 

Golems

 

Iron Golems: Iron Golems are made of Iron blocks and a carved pumpkin. They are meant to protect villages. They drop Iron and a Poppy. They are in the left picture.

Snow Golems: Snow Golems are made out of snow blocks and a carved pumpkin. They leave a trail of snow and shoot snowballs. They drop snowballs.

 

Enchanting

To enchant items you first need an enchanting table, you can craft it by using 4 pieces of obsidian, 2 diamonds and 1 book. Enchanting Can make your gear stronger and your tools break blocks faster. All you have to do is get an enchantment table, put lapis lazuli in one spot and the armor piece or tool in the other and it will show you three different enchants that you can choose from. Each one costs different amounts of lapis and xp. Put bookshelves around the enchantment table to get better enchants.

 

Potions

 

To get potions you need a brewing stand, to craft it you need 

3 pieces of cobblestone and 1 blaze rod. Potions give you effects like Jump Boost, Strength, Regeneration and so many more! To make a potion you have to get a brewing stand, open it.

 

 Then put 1-3 water bottles in the bottom slots then blaze powder in the left slot then the ingredients in the top slot one by one. If you don’t know how to make a potion look it up on youtube.

 

Biomes

Biomes separate all the different places in Minecraft. There are so many biomes here is a list of them all.

Plains, Forest, Jungle, Bamboo Jungle, Mountains, Desert, Taiga, Savannah, Badlands, Beach, Stone Shore, River, Hills, Ocean Mushroom Fields Ice Spike and a few more.

 

Naturally Generated Structures

Villages: Villages are amazing to find, you can steal all they’re stuff and trade with villagers to get some awesome gear.

Dungeons: You can find dungeons underground. They have a monster spawner in it and you have to put torches on five sides of the monster spawner (not the bottom) and then the monsters will not spawn. After you can take the loot from the 1 or 2 chests.

Desert Temples: Desert Temples are little structures that you find in the desert with a hole in them. You jump in and try to avoid the 

pressure plate. If you step on the pressure plate TNT will explode and all the loot will be destroyed. If you don’t touch the pressure plate you can take all the loot in the four chests. The lott is stuff like bones, rotten flesh, enchanted books and sometimes gold or even diamonds

Ocean Monuments: You can find Ocean Monuments in the ocean you have to go in, and mine the four gold blocks. But there is an 

Elder Guardian that gives you mining fatigue III which makes you mine super slowly. It will take you about a minute to mine a block of sand. 

Abandoned Mineshafts: You can find Abandoned Mineshafts underground. There are a bunch of different tunnels that go many different ways. In those tunnels there are some poisonous/cave spider spawners. They also have minecart chests with redstone, rails bread and other things.

Strongholds: A stronghold is how you get to the end. To get there you have to throw an eye of ender and follow it (Beware the eye of ender might break when you throw it). Then you have to dig down and find it.

Nether Fortresses: You can find nether fortresses in the Nether. They are made out of nether bricks. Inside there are blaze spawners, 

zombie pigman and wither skeletons. There are a few chests in it. 

You can also find nether wart to make a nether wart farm.

Ravines: Ravines are big lines in the ground with a ton of ores in them.

But be careful if you find one that doesn’t have any light coming into it there will be a lot of mobs.

Pillager Outposts: You can find pillager outposts in any biome. 

They are big towers with pillagers surrounding it. Pillagers have crossbows that they shoot you with. At the top there is a chest that has crossbows, carrots, dark oak wood and more!

 

Tools and Weapons

(All these tools and weapons can be wooden, stone, iron or  diamond).

Sword: A sword is a weapon each different types of swords do a different amount of attack damage.

 

Pickaxe: A pickaxe is for mining each type of pickaxe can mine different things. Wooden can mine stone and coal. 

Stone can mine stone, coal, iron and lapis. Iron can mine anything except bedrock which is unbreakable and obsidian. 

Diamond can mine anything except bedrok.

Axe: Axes really only have one use and that is for breaking wood. But it does do a decent amount of attack damage.You can even put the sharpness enchantment on it.

Shovel: A shovel is for digging gravel, sand, dirt and soul sand. 

Hoe: A hoe is used for making grass into farmland which allows you to plant any type of seed on it

 

Chat

Chat can be enabled by pressing T. Then you can write things and other people in your world will see it. Or you can write  /  and gamerule which makes a rule in your game, /give which gives you an item, /effect which gives you an effect and there are so many more commands!

 

Beacon

A beacon is a powerful item that can be crafted with a nether star which can be obtained by killing the wither boss, 5 pieces of glass and 3 pieces of obsidian. First to get its power you need to make a pyramid from an 

8 by 8 to a 3 by 3 out of iron blocks, gold blocks, diamond blocks or emerald blocks and put the beacon on top of the pyramid. Next you put an iron ingot, gold ingot, diamond or an emerald in it and then choose an effect, either speed, strength, jump boost , haste (which makes you mine faster) or resistance (which makes things that damage you not damage you as much). You will have these effects until you get far away from the beacon.

 

Skyblock

Skyblock can be played with one player or multiple players. 

Usually there is a starter chest with things to make a cobblestone generator. There are so many different kinds of sky block islands

Like one block skyblock, skyblock with a house, a skyblock with only a tree there are so many!

The “sky” part in skyblock is there because skyblock is an island were 

If you fall off you fall into the void which kills you very quickly.

 

Skywars

Skywars is where you spawn on islands with chests that refill every couple minutes. Where you get armour blocks weapons and other things. You have to fight ot

 her people and the last one standing wins. You can also play with teams.

 

  

Bedwars

Bedwars is a game where you spawn on an island where you have a forge where gold and iron spawn. You can build over to the diamond spawners where diamonds spawn every few minutes. You can use diamonds, upgrade the protection on your armour or upgrade your forge where emeralds spawn in your own forge, the sharpness on your swords, traps and other things.

With iron gold and emeralds you can buy weapons and blocks to protect your bed, because every island has a bed and you have to protect your bed. If your bed is not destroyed and you die you lose all your stuff but you respawn, but if your bed is destroyed and you die you don’t respawn and you lose the game. Last man standing wins.

 

Fun Facts

  • Minecraft was released on May 17, 2009.
  • The first version of minecraft was created in just six days.
  • A piston can’t push obsidian.
  • If you wear a carved pumpkin on your head and you stare into an enderman’s eyes it won’t attack you.
  • If you kill a mob that drops raw food with a flint and steel or a sword with fire aspect the mob will drop the cooked version.
  • 1 Block of coal is equal to 9 pieces of coal, but a block will fuel a furnace for 800 seconds and 9 pieces will only fuel it for 720 seconds.
  • A lava bucket can fuel a furnace for 1000 seconds. 

 

June 11

The Mitzvah of Visiting The Sick

 

פה היה כמה משפטים על למה זה חשוב לביקור חולים.

כאשר את/ה ביקור חולים את/ה נוחות אתם/אתן.

כאשר את/ה ביקור חולים אתם/אתן הרגיש שמח, 

וכאשר אתם/אתן היה שמח זה עזר אתם/אתן קבל יותר טוב.

כאשר את/ה ביקור חולים זה להודיע אתם/אתם ידע הם/הן לא היה נשכח והיה את/ה דאגה לי אתם/אתן.

אפילו רק בקור אתם/אתן לכמה דקות עושה אתם/אתן שמח.

 

Here are some sentences on why it is important to visit the sick.

When you visit the sick you comfort them.

When you visit the sick they feel happy,

and when they are happy it helps them get better.

When you visit the sick it lets them know that they are not forgotten, and that you care about them.

Even just visiting them for a few minutes makes them happy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פה היה כמה משפטים על למה זה חשוב לביקור חולים.

כאשר את/ה ביקור חולים את/ה נוחות אתם/אתן.

כאשר את/ה ביקור חולים אתם/אתן הרגיש שמח, 

וכאשר אתם/אתן היה שמח זה עזר אתם/אתן קבל יותר טוב.

כאשר את/ה ביקור חולים זה להודיע אתם/אתם ידע הם/הן לא היה נשכח והיה את/ה דאגה לי אתם/אתן.

אפילו רק בקור אתם/אתן לכמה דקות עושה אתם/אתן שמח.

 

Here are some sentences on why it is important to visit the sick.

When you visit the sick you comfort them.

When you visit the sick they feel happy,

and when they are happy it helps them get better.

When you visit the sick it lets them know that they are not forgotten, and that you care about them.

Even just visiting them for a few minutes makes them happy.

 

 

 

 

June 11

Public Speaking

Imagine finding diamonds, imagine building a house, imagine making your very own working electronic device. Good Morning Mrs. Bennett and Grade 4 today you will read about why Minecraft is good for kids.

I have 3 points to tell you why Minecraft is good for kids.

My first point is that kids can learn how to build different kinds of structures. I think Kids can have fun by building, but some blocks don’t do what you want them to do. So when that happens kids can use improvisation to make the blocks do what you want them to do, or use them for something else, and improvisation is a big part in learning. You can also build really cool bases, buildings, or you can even try and build a mansion!

My second point is that kids can experiment with all the blocks and see what all they do, and build all kinds of things! They can even use Redstone to make automated contraptions like an item sorter, an automatic farm or an automatic house builder anything their heart desires! 

My third and final point is that kids can have so much fun playing Minecraft! Kids can have so much fun playing Minecraft, you can play in survival mode and try to survive by collecting materials and building shelter, farms and if you get really far into the game you can even build a building or even a city! In Minecraft there are all thousands of online servers that are so much fun. You can download mods that change the game, they could add new animals, add new items, or just make your game very confusing. You can also download texture packs, they can make your game look really weird or really realistic.

When kids play Minecraft they can build, experiment, and have fun all at the same time! Right now when we’re all stuck at home Minecraft is a great way to pass the time, and also a great way to connect with your friends. I hope after  reading my speech you have been inspired to try Minecraft!

June 10

My Passover In 2020

 Passover 2020

This year I had to do Passover differently because of the coronavirus outbreak. I couldn’t celebrate with my grandparents or my cousins. So I could only celebrate with my mom. Before Passover started me and my mom made a delicious Passover dessert which was homemade whipped cream, homemade chocolate ganache, and matzah stacked on top of each other. After when Passover started me and my mom set the table with the matzah, grape juice, and the seder plate, but we didn’t have Chazeret or Charoset, but we happened to have a seder plate puzzle from when I was little, so we took the missing pieces that we needed from the puzzle, and put them on the seder plate. Then we started the seder but for 

Ma Nishtana I called my grandparents so they could listen.

When it was time for the meal we ate, but before dessert we took a quick monopoly break because we were full, and then we had dessert. My grandparents said to call them back when I found the afikoman. When it was time for me to look for the afikoman I found it pretty quickly because I saw my mom put it in the kitchen, it was in the microwave.

My prize from my mom was a Minecraft lego and my prize from my grandparents was $10. Then we finished the seder and went to bed.

 

June 10

My Persuasive Essay

I want to persuade Dr. Mitzmacher to get rid of school uniforms. I have three main points as to why he should get rid of uniforms. My 1st point is that they would be comfortable. My 2nd point is that kids’ clothes would be a lot cheaper. And my last and 3rd point is that students can express themselves.

 

I think that students can concentrate better if they are comfortable. Also, I wear the uniform pants and the buttons on the inside always make marks all on my sides. And every time I fall or slide the knees rip so easily. Students would feel a lot better if they got to choose their own comfortable clothes.

 

If parents didn’t have to pay for expensive uniforms they would have more money to spend on other things like cheaper clothes, food, and anything else that they need. If parents had more money they could keep sending their kids to OJCS. If people can wear what they want people can see what they like. When they can express themselves they are more confident to do they’re best.

When people express themselves they feel good. Students will feel good about expressing their true personalities. I think that if students are comfortable and students can express themselves. They will feel more confident to do they’re best, and if the clothes are cheaper students can buy other things and keep going to this school.

 

 

 

June 9

My First Post

Superstar 31 שלום השם שלי 

אני אוהב לשחק ספורט.

יש לי כלב, הוא מאוד חמוד.

השם שלי בעברית זה שמחה.

אני בן תשע.

התחביבים שלי זה ספורט, מיינקראפט, ואמנות.

אני אוהב ללמוד את כל השיעורים בבית הספר